Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Πώς γλιτώνουν οι επικουρικές νέο «μαχαίρι» το 2017

Με επιστροφή μέρους των δανεικών και ρευστοποίηση περιουσίας «γλιτώνει» το ΕΤΕΑ νέες μειώσεις των επικουρικών. Τι δείχνει το σχέδιο προϋπολογισμού. Πώς κλείνει η ψαλίδα εσόδων - εξόδων και τι παίζει με τον ΟΑΕΔ.Με ένεση ρευστότητας αξίας 400 εκατ. ευρώ από δανεικά που είχε δώσει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, κλείνει η ψαλίδα των εσόδων - εξόδων του νέου υπερεπικουρικού, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός που συντάσσεται για πρώτη φορά για το 2017 με την προσθήκη και των ταμείων πρόνοιας (εφάπαξ), να εμφανίζει πλεόνασμα 256,6 εκατ. ευρώ.

Παρά τις μεγάλες μειώσεις του 2016 στις επικουρικές συντάξεις, την αύξηση των εισφορών για εργοδότες και εργαζόμενους και τις δραματικές μειώσεις των εφάπαξ, ο ενιαίος προϋπολογισμός του ΕΤΕΑ, που πλέον ονομάζεται ΕΤΕΑΕΠ, εμφανίζει μεν πλεόνασμα 257,6 εκατ. ευρώ, αλλά μόνο μετά την πρόβλεψη για αγοραπωλησίες κινητών αξιών και τα έσοδα από δάνεια του παρελθόντος προς τρίτους.

Μάλιστα, αποκαλύπτεται ότι για να κλείσει το 2016 χωρίς νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, το ΕΤΕΑ προχώρησε στη ρευστοποίηση περιουσίας που ξεπέρασε το μισό δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε προς έγκριση στο υπουργείο Εργασίας, το 2016 ρευστοποιήθηκε κινητή περιουσία (μερίδια Κοινού Κεφαλαίου, ομόλογα κ.λπ.) ύψους 571 εκατ. ευρώ, για να πληρωθούν τα 4,3 δισ. σε επικουρικές συντάξεις.

Συνολικά, το υπερεπικουρικό, με την προσθήκη και των εφάπαξ, θα έχει έσοδα 6,13 δισ. ευρώ και έξοδα 5,87 δισ. Στα έσοδα συγκαταλέγονται εισφορές ύψους 3,2 δισ. ευρώ αλλά και 400 εκατ. από την περιουσία (τόκοι, πώληση μεριδίων κοινού κεφαλαίου κ.λπ.), 1,3 δισ. έκτακτα έσοδα (κυρίως κρατήσεις σε κάθε είδους συντάξεις) και 400 εκατ. από δάνεια που περιμένει το ΕΤΕΑΕΠ να του επιστραφούν (από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ).

Μόνο το υπερεπικουρικό (χωρίς τα εφάπαξ), για το 2017 προϋπολογίζει πως θα κλείσει το έλλειμμα της τάξης των 212 εκατ. ευρώ που προκαλούν οι αυξημένες υποχρεώσεις για συντάξεις έναντι των εσόδων από εισφορές, μέσω 400 εκατ. ευρώ που ευελπιστεί ότι θα λάβει από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ, έναντι δανείων. Κατά το τρέχον έτος βέβαια, βάσει του προϋπολογισμού, είχαν εισπραχθεί έως τον Σεπτέμβριο μόλις 98 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από εισφορές το 2017 υπολογίζονται σε 2,56 δισ. ευρώ έναντι 2,23 δισ. φέτος, ήτοι μόλις κατά 330 εκατ. ευρώ παρά την αύξηση των εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα (0,5% για εργοδότη και 0,5% για εργαζόμενο). Οι δαπάνες για επικουρικές συντάξεις το 2017 μένουν σχεδόν στο ύψος του 2016, καθώς προβλέπεται να δοθούν 4,24 δισ. του χρόνου έναντι 4,3 δισ. φέτος (τα 3,76 δισ. μέχρι 30/9/2016).

Το ΕΤΕΑΕΠ βάζει στον τελικό λογαριασμό του 2017 την εκποίηση μεριδίων κινητής περιουσίας ύψους 200 εκατ. ευρώ, πρόσθετα έσοδα από χρεολύσια δανείων 400 εκατ. ευρώ, ενώ εμφανίζει και έξοδα 200 εκατ. για αγορά τίτλων ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα το τελικό ισοζύγιο να βγαίνει θετικό κατά 188,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπονται έξοδα 650 εκατ. για πληρωμές σε ΕΟΠΥΥ, Δημόσιο, ΑΚΑΓΕ, ΤΑΠΙΤ (συμπεριλαμβάνονται και χρωστούμενα από παρελθόντα έτη), όπως και έσοδα 34,5 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ ή Ειδικών Λογαριασμών.

Πλεονασματικός κατά 94,7 εκατ. ευρώ εκτιμάται χωρίς της χρηματοοικονομικές συναλλαγές ο κλάδος Πρόνοιας για το 2017, ενώ στο γενικό σύνολο το πλεόνασμα περιορίζεται σε 69,3 εκατ. ευρώ. Από το σχέδιο του προϋπολογισμού προκύπτει ότι θα δοθούν 609 εκατ. ευρώ για εφάπαξ και 4 εκατ. ευρώ για επιστροφές εισφορών λόγω διακοπής της ασφάλισης. Ταυτόχρονα, αναμένονται ως έσοδα 648,6 εκατ. από ασφαλιστικές εισφορές (έναντι 570 εκατ. φέτος). Να σημειωθεί εδώ ότι δεν προβλέπονται έκτακτες επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (δόθηκαν 116 εκατ. το 2016).

Ο ΟΑΕΔ
Με πλεόνασμα της τάξης των 229 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ, για το 2017. Τα έσοδα της τάξης των 2,779 δισ. ευρώ προέρχονται από εισφορές (1,926 δισ. ευρώ) και επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό (505 εκατ. ευρώ) και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (130 εκατ. ευρώ). Τα έξοδα εκτιμώνται σε 2,550 δισ. εκ των οποίων τα 887 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν σε επιδόματα ανεργίας και τα 604 σε προγράμματα απασχόλησης. Περίπου 1 δισ. ευρώ θα μεταβιβαστεί προς τρίτους, ενώ προς το ΙΚΑ θα μεταφέρει ποσό της τάξης των 442 εκατ. ευρώ.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου