Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Μποναμάς για συνεργάτες βουλευτών κρυμμένος σε τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ


Μέσα σε τροπολογία για τη ρύθμιση πληρωμής οδοιπορικών και υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών ήταν κρυμμένος ο μποναμάς για συνεργάτες βουλευτών.

Μέσα σε τροπολογία για τη ρύθμιση πληρωμής οδοιπορικών και υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών που κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Ιγγλέζη ήταν κρυμμένος ο μποναμάς για συνεργάτες βουλευτών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ρύθμιση θεμάτων γλωσσομάθειας.

Ερώτημα παραμένει αν θα την  κάνει αποδεκτή ο υπουργός. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση πληρωμής οδοιπορικών και υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται να πληρωθούν δαπάνες χιλιομετρικής αποζημίωσης, ημερήσιας κίνησης εκπαιδευτικών, μελών ΠΥΣΠΕ, Δ/ντή εκπαίδευσης,

υπαλλήλων για την παροχή εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου, υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων και αποσπασμένων σε βουλευτικά γραφεία, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2014 καθώς και του 2015, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι περί ανάληψης υποχρέωσης κείμενες διατάξεις (στο πρόγραμμα διαύγεια δεν υπάρχει αναρτημένη η ημερομηνία υπογραφής από την ΥΔΕ), είτε οι πράξεις ανάκλησης ανάληψης φέρουν ημερομηνία εγγράφου εντός του 2015 αλλά έχουν αναρτηθεί εμπρόθεσμα στο πρόγραμμα διαύγεια.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

« Άρθρο …:

Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2014 και 2015  για:

α) χιλιομετρική αποζημίωση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση

β) χιλιομετρική αποζημίωση και ημερήσια αποζημίωση μελών ΠΥΣΠΕ, Δ/ντή εκπαίδευσης και υπαλλήλων για την παροχή εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου  και

γ) υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία και των αποσπασμένων σε βουλευτικά γραφεία,  δύναται να πληρωθούν όλως εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της οικείας Διεύθυνσης  του τρέχοντος  οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.»

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017

Η προτείνουσα βουλευτής


Ιγγλέζη Αικατερίνη  


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου