Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Αυτή είναι η νέα διορθωτική εγκύκλιος για τα μπλοκάκια -Μετά το χάος για τις εισφορές


Μετά το χάος που έχει προκάλεσει το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών σε χιλιάδες εργαζόμενους με μπλοκάκια, το υπουργείο Εργασίας προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις.

Μάλιστα, ήδη έχει προαναγγελθεί μια δίμηνη ή τρίμηνη μεταβατική περίοδος, με εισφορές ύψους 10%. Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αφορά στις περιπτώσεις των εργαζόμενων που αμείβονται με Δελτίο Παροχής από μάξιμουμ δύο εργοδότες, αυτούς δηλαδή που θεωρούνται ως μισθωτοί με μπλοκάκι. Με την εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να περιορίσει το φαινόμενο που ήδη έχει παρατηρηθεί σε αρκετές επιχειρήσεις που φορτώνουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους. Στην περίπτωση που οι εργοδότες δεν υποβάλουν ΑΠΔ τότε ο εργαζόμενος θα καταβάλει εισφορές μισθωτού και όχι ελεύθερου επαγγελματία.

Οπως αναφέρεται από το υπουργείο Εργασίας η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος συνιστά παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εις βάρος των εργαζομένων.

Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 αποσκοπεί στον περιορισμό των συνεπειών αυτής της παράνομης μορφής απασχόλησης στην κοινωνική ασφάλιση.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με ΔΠΥ («μπλοκάκι») προχωρά στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, με γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας.

Η σχετική εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

1. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος- εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλει εισφορές μισθωτού (δηλ. 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

2. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα ΔΠΥ σε μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους- εργοδότες. Και εδώ, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος- εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ ισχύουν όσα αναφέρονται στο σημείο 1 και ο εργαζόμενος καταβάλει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε μισθωτό.


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου