Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 δισ. πουλά η Τράπεζα Κύπρου


Στα τέλη Μαΐου οι μη δεσμευτικές προσφορές. Τι περιλαμβάνει το προς πώληση χαρτοφυλάκιο σε εμπορικά ακίνητα, γη προς αξιοποίηση και κατοικίες. Στα 100 εκατ. η εύλογη αξία των ακινήτων που πωλούνται στην Ελλάδα. Πώς βλέπει τον διαγωνισμό η αγορά. Οι πρώτες αντιδράσεις.


Ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων ακινήτων, σε Κύπρο και δευτερευόντως σε Ελλάδα, θα επιχειρήσει να πουλήσει μέσα στο επόμενο διάστημα η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο των ενεργειών ανάκτησης ρευστότητας και κεφαλαίων από τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ακίνητα εύλογης αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της τράπεζας μέσω κατασχέσεων ή συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα (debt for property swaps). Τα ακίνητα χωρίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε έξι μικρότερα χαρτοφυλάκια ανάλογα με τη χρήση ή τη δυνατότητα αξιοποίησής τους.

Αναλυτικότερα το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

- Εμπορικά ακίνητα αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ έκαστο. Πρόκειται για εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους κ.ά. σε Κύπρο και Ελλάδα. Η συνολική εύλογη αξία των παραπάνω ακινήτων εκτιμάται σε περίπου 460 εκατ. ευρώ.

- Οικόπεδα κοντά σε πόλεις: Πρόκειται για γη κοντά στις μεγάλες κυπριακές πόλεις, που προσφέρεται για ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων ή για κατοικίες. Η εύλογη αξία τους εκτιμάται πέριξ των 233 εκατ. ευρώ.

- Οικόπεδα στην επαρχία, εύλογης αξίας περίπου 117 εκατ. ευρώ.

- Οικόπεδα κοντά στη θάλασσα, τα οποία προσφέρονται για τουριστική κυρίως ανάπτυξη, εύλογης αξίας 57 εκατ. ευρώ.

- Κατοικίες σε Κύπρο και Ελλάδα, εύλογης αξίας περίπου 78 εκατ. ευρώ.

- Εμπορικά ακίνητα αξίας μικρότερης του 1 εκατ. ευρώ έκαστο: Πρόκειται, κυρίως, για καταστήματα. Η εύλογη αξία τους εκτιμήθηκε σε περίπου 47 εκατ. ευρώ.

Το 51% του προς πώληση χαρτοφυλακίου αποτελείται από εμπορικά ακίνητα, το 41% από οικόπεδα και το υπόλοιπο 8% από κατοικίες. Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή, το 89,8% του χαρτοφυλακίου αφορά σε ακίνητα στην Κύπρο και το 10,3% σε ακίνητα στην Ελλάδα, ενώ το 43% των ακινήτων είναι συγκεντρωμένα στη Λευκωσία.

Στα τέλη Μαΐου οι μη δεσμευτικές προσφορές
Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για χαρτοφυλάκιο-μαμούθ, τόσο ως προς την εύλογη αξία, όσο και ως προς την έκτασή του. Εδώ έγκειται, σύμφωνα με την αγορά, η δυσκολία να βρεθεί ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων για να «μπιντάρει» την απόκτησή του εν συνόλω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιτραπεί και η κατάθεση προσφορών για κάποιο ή κάποια από τα επιμέρους χαρτοφυλάκια, πρόθεση, όμως, της Τράπεζας Κύπρου είναι να προτιμηθούν οι συνολικές προσφορές, εφόσον βέβαια κριθούν ικανοποιητικές.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στα τέλη Μαΐου, αν και δεν αποκλείεται να δοθεί μικρή παράταση καθώς η έκταση του χαρτοφυλακίου απαιτεί συμπράξεις ενδιαφερόμενων επενδυτών. Ως σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η KPMG Λονδίνου.

Μεταξύ των αξιόλογων ακινήτων που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται κτίρια που στεγάζουν ξενοδοχεία (Holiday Inn στην Κύπρο), malls σε Λευκωσία και Λεμεσό, ημιτελή συγκροτήματα καθώς και μεγάλες εκτάσεις για ανάπτυξη τουριστικών ή οικιστικών υποδομών.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και ακίνητα στην Ελλάδα, εύλογης αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ. Από αυτά ξεχωρίζουν κτίρια βιομηχανικών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της Alapis σε Κρυονέρι και Μοσχάτο.

Η Τράπεζα Κύπρου μείωσε, εντός του 2016, κατά 3 δισ. ευρώ ή 27% τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών καθώς και τα απομειωμένα δάνεια. Η τράπεζα ίδρυσε στις αρχές του 2016 Μονάδα ∆ιαχείρισης Ακινήτων, η οποία ανέλαβε να διαχειριστεί τα ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή της τράπεζας στο πλαίσιο ανταλλαγών χρέους και να τα πωλήσει, επιτυγχάνοντας γρηγορότερη και λιγότερο δαπανηρή διαδικασία εκποίησης.

Στις 30 Ιουνίου 2016, η Μ∆Α διαχειριζόταν ακίνητα με λογιστική αξία 1,1 δισ. ευρώ.


Χρήστος Κίτσιος - euro2day.gr       

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου