Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικοί οι φορολογικοί έλεγχο πέραν της πενταετίας..!


"Κλείνουν" σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν εδώ και χρόνια, καθώς με απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των υποθέσεων αυτών και ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων θα πρέπει να είναι πενταετής. Με την απόφαση αυτή, η Ολομέλεια του ΣτΕ επιβεβαιώνει τις σχετικές αποφάσεις τμημάτων του, ενώ τα φορολογικά έσοδα που προσδοκούσε η κυβέρνηση από ελέγχους που έγιναν πριν από περισσότερο από μια πενταετία χάνονται.

Το γεγονός αυτό βέβαια ακυρώνει και όλες τις... υποσχέσεις της κυβέρνησης περί τεράστιων εσόδων από τη διαλεύκανση υποθέσεων που περιλαμβάνονται στις αποκαλούμενες φορολογικές λίστες, όπως η λίστα Λαγκάρντ.Συγκεκριμένα, με την υπ' αριθμόν 1738/2017 απόφαση της, η Ολομέλεια κρίνει ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές, κατακρίνοντας με αυτόν τρόπο τις συνεχείς παρατάσεις που έδιναν όλες οι κυβερνήσεις.Ουσιαστικά το ΣτΕ δίνει εντολή στις φορολογικές αρχές να ασχοληθούν με την τρέχουσα φοροδιαφυγή και όχι την παρελθούσα, η οποία θεωρείται χαμένος χρόνος.Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι εν όψει της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος) «η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια ενόψει μάλιστα του ότι πλέον διευκολύνεται η διαδικασία ελέγχου τόσο λόγω των σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων ελέγχου όσο και λόγω του γεγονότος ότι πολλά δεδομένα που αφορούν την πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα των φορολογουμένων (π.χ. εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τόκους καταθέσεων, κ.λπ.) εισάγονται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, χωρίς να χρειάζονται καμία ενέργεια εκ μέρους των φορολογουμένων, έτσι δεν δικαιολογείται ο καθορισμός μακρού χρόνου παραγραφής πέραν των χρονικών ορίων που όριζαν οι προισχυουσες διατάξεις, σε χρόνο κατά τον οποίο η φορολογική διοίκηση δεν διέθετε τα εργαλεία αυτά». 


Άλλωστε, συνεχίζει το ΣτΕ, «η ταχύτητα των εξελίξεων σε όλους τους τομείς μεταξύ των οποίων και ο οικονομικός και ο επιχειρηματικός επιβάλλει προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος την ταχύτητα κατά το δυνατόν εκκαθάρισης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, προκειμένου να προγραμματίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα, να γνωρίζουν τις οφειλές τους επικαίρως και κατά τακτά και σχετικώς μικρά χρονικά διαστήματα διότι η συσσώρευση των οφειλών πολλών ετών, λόγω μη της παρόδου μακρού χρόνου διενέργειας ελέγχου για περισσότερα έτη και εκδόσεως των σχετικών καταλογιστικών πράξεων και η αξίωση συγχρόνου καταβολής αυτών, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα».

Η Ολομέλεια υπογραμμίζει στην επίμαχη απόφασή της ότι οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος (που απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου), γιατί παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου αναγομένων σε ημερολογικά έτη προγενέστερα του προηγουμένου της δημοσίευσης των σχετικών νόμων ετών». 


Επομένως, σύμφωνα με την απόφαση, οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, του κράτους δικαίου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου, όπως και το άρθρο 78 του Συντάγματος περί φορολογίας. 


Να σημειωθεί ότι στο ΣτΕ προσέφυγε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, στην οποία, έπειτα από έλεγχο στα εισοδήματά της του έτους 2002, ο προϊστάμενος του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΔΕΚ) Αθηνών επέβαλε σε βάρος της κύριο φόρο 3.986.826 ευρώ και πρόσθετο φόρο 11.102.850 ευρώ, λόγω ανακριβούς δήλωσης. Από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακυρώθηκε το από 13.12.2010 φύλλο ελέγχου φόρου για το εισόδημα του 2002 και το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.


1 σχόλια :

ΦΙΛΙΠΠΟΣ on 28 Ιουνίου 2017 - 10:31 μ.μ. είπε...

Χαρά για τους μεγάλους φοροφυγαδες με τους καλούς δικηγόρους και με την αργή εκδίκαση των υποθεσεων

Δημοσίευση σχολίου