Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων


Αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης στον τομέα της Υγείας. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.


Ξεκινά τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο Τομέα της Υγείας, του άρθρου 64 του ν.4430/2016 (Α’205), για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών. Η σχετική Δημόσια Πρόσκληση Νο 13/2016 θα εκδοθεί τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και θα αναρτηθεί στο portal του ΟΑΕΔ.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί:

·      στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μακροχρόνια ανέργων,

·      στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

·      στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,

·      στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας,

·      στη βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας,

·      στην αναβάθμιση των προσόντων των μακροχρόνια ανέργων,

·      στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης με αριθμό 13/2016, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή στις 22 Δεκεμβρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μακροχρόνια άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και από μία μέχρι τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης των Φορέων Υποδοχής.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου-στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Προϋπόθεση αποτελεί όσοι υποβάλουν αίτηση να είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εισάγουν τους κωδικούς πρόσβασης τους σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (22-12-2016) έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι: α) μακροχρόνια άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) μακροχρόνια άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των μακροχρόνια ανέργων

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1.    Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης μακροχρόνιας ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2.    Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των μακροχρόνια ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3.    Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

4.    Ηλικία.

5.    Αριθμός ανήλικων τέκνων.

6.    Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

7.    Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

8.    Εντοπιότητα.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr)  
  

DW: Τι σχεδιάζει η Ε.Ε. για το προσφυγικό και ποιος ο ρόλος της Ελλάδας

 Γιατί η Κομισιόν ενεργοποιεί ξανά τον κανονισμό του Δουβλίνου


Η σύσταση της Κομισιόν για επανενεργοποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου για την Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2017, ξεχώρισε στις χθεσινές ανακοινώσεις του επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Παρόλο που αυτό το μέτρο θα δίνει ξανά το δικαίωμα στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ να στέλνουν πίσω στην Ελλάδα πρόσφυγες που εισήλθαν στην ευρωπαϊκή επικράτεια μέσω του ελληνικού εδάφους, τα σχέδια της Κομισιόν περιέχουν αρκετούς περιορισμούς, όπως η μη αναδρομική ισχύ του μέτρου.

«Μόνο μετανάστες που θα εισέρχονται στην Ελλάδα από τις 15 Μαρτίου 2017 και έπειτα, και θα κατευθύνονται στη συνέχεια παράνομα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα μπορούν να στέλνονται πίσω στην Ελλάδα», εξήγησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, διευκρινίζοντας ακόμη ότι άρρωστοι, ανάπηροι και ανήλικοι πρόσφυγες δεν θα επιστρέφονται στην Ελλάδα εξαιτίας της δεινής κατάστασης που επικρατεί σε πολλά προσφυγικά καταλύματα της χώρας.

Τα «ψιλά γράμματα»

Εξάλλου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η ευρωτουρκική προσφυγική συμφωνία ο αριθμός των προσφύγων που φθάνουν στην Ελλάδα έχει ελαχιστοποιηθεί. Σύμφωνα με την Κομισιόν, δεν ξεπερνούν κατά μέσο όρο τους 90 ημερησίως.

Τα… «ψιλά γράμματα» της Κομισιόν προβλέπουν επίσης ότι η υπόθεση επιστροφής στην Ελλάδα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε αιτούντα άσυλο. Για παράδειγμα, οι αρμόδιες γερμανικές υπηρεσίες πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες ελληνικές προκειμένου να διευκρινιστεί αν υπάρχουν δυνατότητες φιλοξενίας κι αν πληρούνται οι σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

«Στην πράξη λοιπόν θα στέλνονται πίσω στην Ελλάδα μόνο ελάχιστοι αιτούντες άσυλο στο κοντινό μέλλον», εξήγησε ο επίτροπος Μετανάστευσης.

Διαφύλαξη των προνομίων του Σένγκεν

Πού αποσκοπούν λοιπόν οι προτάσεις της Κομισιόν; Από τη μία επιχειρείται η σταδιακή επαναλειτουργία του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος ουσιαστικά κατέρρευσε το καλοκαίρι του 2015 εξαιτίας των μαζικών προσφυγικών ροών, εκτιμά η Deutsche Welle.

Ειδικά για την Ελλάδα έπαψε να εφαρμόζεται από το 2011 κατόπιν ευρωπαϊκών δικαστικών αποφάσεων που απαγόρευσαν τις απελάσεις προσφύγων στη χώρα επειδή δεν πληρούσε τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ωστόσο, βασικός στόχος της Κομισιόν είναι ακόμη η επαναφορά του Δουβλίνου να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους πρόσφυγες που θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Και βέβαια, είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκεται η διαφύλαξη της ελεύθερης μετακίνησης και των οικονομικών πλεονεκτημάτων της απουσίας συνοριακών ελέγχων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αβραμόπουλος, «η επιστροφή σε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα του Δουβλίνου είναι στοιχείο-κλειδί για την ομαλή λειτουργία του χώρου του Σένγκεν».

Κάτι δεν πάει καλά στην Ευρώπη...Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε έναν στρατηγικό στόχο, να μειώσει την επόμενη δεκαετία το επίπεδο φτώχειας των πολιτών που ζουν στις χώρες της. Βρισκόμαστε ήδη στο 2016 και όλα τα στοιχεία δείχνουν πως συμβαίνει το αντίθετο. Ενώ το 2010 το σχετικό ποσοστό φτώχειας στο συνολικό πληθυσμό της Ένωσης ήταν 23,8% (αρκετά μεγάλο) έφτασε στο 24,4%. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει πως 122 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες απειλούνται από τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Περίπου ο ένας στους τέσσερις. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά στην Ευρώπη.

Η εξάπλωση της φτώχειας, δεν αφορά μόνο χώρες σαν τη δική μας, τη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία. Προχθεσινή είδηση μας πληροφορεί πως περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Ιταλούς (το 28,7%) κινδυνεύει να βρεθεί σε κατάσταση ένδειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Την ίδια ημέρα, μαθαίνουμε (με βάσει στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής υπηρεσίας), ότι στην Γερμανία υπολογίζεται ότι περίπου 13,4 εκατ. άνθρωποι ζουν κάτω από το μέσο επίσημο όριο της φτώχειας. Και οι αυτές χώρες, είναι οικονομικά ισχυρές, δεν συμβαίνει το ίδιο για μεγάλο αριθμό των πολιτών τους.

Τα στοιχεία της Eurostat (του περασμένου Φεβρουαρίου) αναφέρουν πως το ποσοστό κινδύνου φτώχειας αυξήθηκε στις χώρες της Ε.Ε. το 2013 και το 2014. Και σε χώρες της ευρωζώνης και εκτός αυτής. Σε πέντε χώρες (Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Εσθονία) τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Σε κάποιες άλλες (Τσεχία, Νορβηγία, Ισλανδία), οι σχετικοί κίνδυνοι είναι μικρότεροι. Η Ευρώπη των μεγάλων ανισοτήτων είναι παρούσα.

Τα δημοψηφίσματα και οι εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν γίνει σε διάφορες-κυρίως ισχυρές-χώρες της Ε.Ε. δείχνουν ότι τα ποσοστά ευρωσκεπτικισμού έχουν αυξηθεί θεαματικά. Για διάφορους λόγους συνέβη αυτό, ένας από αυτούς ο προαναφερόμενος που αφορά στην επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου μεγάλων ποσοστών του πληθυσμού. Το δεδομένο αυτό (και προφανώς όχι μόνο, η ξενοφοβία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο) εκμεταλλεύονται μεγάλες λαϊκιστικές ή ακροδεξιές εκφράσεις που υπόσχονται στους πολίτες καλύτερες ημέρες. Παρ' ότι είναι δεδομένο πως αυτές δεν θα έρθουν με την ανάληψη των κυβερνήσεων από τέτοιες δυνάμεις.

Ο φόβος και η ανασφάλεια (όχι μόνο για οικονομικά ζητήματα) αποτελούν τα οχήματα μέσα από τα οποία αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερα ερείσματα. Το δημοκρατικό έλλειμμα και η αίσθηση των πολιτών ότι οι αποφάσεις των Βρυξελλών δεν παίρνουν υπόψη τις ανάγκες τους, επηρεάζουν επίσης. Το οικοδόμημα της Ε.Ε. αμφισβητείται από τους ίδιους τους πολίτες της.

Σε μια εκτίμηση για την χρονιά που έρχεται το Bloomberg προβλέπει νέα αρνητικά γεγονότα. (το Bloomberg είχε προβλέψει και το Brexit και την εκλογή του Τράμπ). Για το 2017 προβλέπει νέα άνοδο ακροδεξιών και λαϊκιστικών κομμάτων σε χώρες της Ευρώπης. Εκτιμά ότι θα κερδίσει η Λεπέν τις εκλογές στη Γαλλία με μεγάλες πιθανότητες εξόδου από το ευρώ, επικράτηση του λαϊκιστή Γκρίλο στην Ιταλία, μέχρι και για την Γερμανία εκφράζει την πεποίθηση ότι η Μέρκελ θα χάσει τις εκλογές.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα οικοδόμημα στο οποίο επένδυσαν πολλοί και αναμφισβήτητα είχε θετικές πτυχές κρατώντας την ήπειρο μακρυά από πολέμους και τους πολίτες της με αυξημένη συγκριτικά με το παρελθόν κοινωνική προστασία, κινδυνεύει με κατάρρευση όπως επισημαίνουν ακόμα και κορυφαίοι πολιτικοί. Είναι αργά άραγε για να μη συμβεί αυτό; 

Ο Τσίπρας πιάνεται από... τα ψεύτικα μαλλιά του!Το πρόγραμμα αναμένεται να «τρέξει» για 3 εβδομάδες. Στόχος η αποχώρηση περίπου 1.500 εργαζομένων από τις δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά. Το ανώτατο πλαφόν αποζημίωσης.


Χωρίς περιστροφές και «ναι μεν, αλλά...»: αυτό το τσούρμο που μας κυβερνάει, είναι ότι χειρότερο, αθλιέστερο, ψεύτικο και επικίνδυνο έχουμε υποστεί...

Πριν σβήσει ο απόηχος... “εθνικής νίκης” που στην ουσία είναι μια συγκαλυμμένη προαναγγελία νέων σκληρών μέτρων λόγω αδιαλλαξίας των δανειστών, ο κ. Τσίπρας βγήκε με... διάγγελμα να διασκεδάσει την απόγνωση της κοινωνίας εν όψει ενός επερχόμενου ζοφερότερου αύριο, μοιράζοντας καθρεφτάκια στους ιθαγενείς!

“Δίνει” την... 13η σύνταξη (έτσι είπε ο αθεόφοβος...), ποντάροντας ψεύτικα και καθαρά επικοινωνιακά σε ένα αλήστου μνήμης προεκλογικό σύνθημα, χωρίς να έχει το θάρρος να πει την πραγματικότητα. Πως, δηλαδή, δίνει ένα έκτακτο και εφ' άπαξ βοήθημα, από 300 έως 800 ευρώ, σε μια μερίδα συνταξιούχων. Δεν είναι κι' άσχημα. Παρέλειψε, όμως, να αποκαλύψει μια πραγματικότητα (την οποία έχουν παραδεχθεί υπουργοί και δανειστές...), ότι δηλαδή σε 20 μέρες, έρχονται νέες περικοπές συντάξεων, πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ, αυξήσεις εισφορών, και πρόσθετη φορολογία. Όλα αυτά, θα επιβαρύνουν τον κόσμο των συνταξιούχων με 1,8 δισ ευρώ, “έναντι” των οποίων ο κ. Τσίπρας μοιράζει (χρυσώνοντας το πικρό χάπι που έρχεται) μόλις 620 εκατομμύρια. Οι επιβαρύνσεις θα είναι μόνιμες, το “δώρο” θα είναι εφ' άπαξ. “Λεπτομέρεια”... δημιουργικής ασάφειας!

Από που θα βρεθούν, έστω προσωρινά και εφ' άπαξ εν' όψει των επερχόμενων νέων χαρατσιών, αυτά τα 620 εκατομμύρια; Μα από τα περιβόητα... πλεονάσματα! Τα πλασματικά! Αυτά που (λογιστικά και μόνο) προκύπτουν στα χαρτιά από διαρκώς διογκούμενα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις και... θεωρητικές μόνο εισπράξεις από καταβολή φόρων! Την ώρα που τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες οφείλει στην εφορία, και αδυνατεί να πληρώσει τα χρεωστούμενα! Άλλη μια “λεπτομέρεια”... δημιουργικής ασάφειας!

Τα περιβόητα πλεονάσματα. Της τάξης του 3,5%-μέχρι και για τα 10 επόμενα χρόνια- για τα οποία η κυβέρνηση συμφώνησε στο eurogroup, (λόγω... προεκλογικής επιμονής των Ευρωπαίων δανειστών μας), με πλήρη διαφωνία του ΔΝΤ το οποίο προεξοφλεί (και μαζί του συμφωνούν οι ειδικοί όλου του κόσμου!) ότι με τέτοια πλεονάσματα όχι μόνο είναι αδύνατον να υπάρξει ελπίδα, έστω, ανάπτυξης, αλλά η χώρα οδεύει σε άτακτη χρεοκοπία, με ότι αυτό συνεπάγεται. Το ΔΝΤ λέει “αφού επιμένετε σε πλεονάσματα, εγώ θέλω μέτρα και περικοπές συντάξεων...” Το αξιοσημείωτο είναι, ότι ακόμη και ο κ. Τσακαλώτος που συμφώνησε σ' αυτό που ο Τσίπρας χαρακτήρισε “εθνική νίκη”, δηλώνει επισήμως και δημοσίως ότι τα πλεονάσματα πρέπει να περιορισθούν στο 2%, και να συνοδεύονται από μείωση της φορολογίας (την οποία αυτός επιβάλλει!) αν είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να έρθει η ανάπτυξη...

Α, υπάρχουν και άλλες σε “εκκρεμότητα”... λεπτομέρειες: Η αξιολόγηση, δεν έχει κλείσει.. Θα κλείσει (αν κλείσει και δεν τρέχουμε σε κάλπες “ηρωικές και πένθιμες”!) τον Γενάρη. Όμως: στον προϋπολογισμό που συζητείται στην Βουλή και κατατίθεται οσονούπω, έχει υπολογισθεί ως προϋπόθεση και δεδομένο, ότι η αξιολόγηση (και τα εξ αυτής οφέλη) έχει κλείσει! Άλλη μια... λεπτομέρεια “δημιουργικής ασάφειας”!

Πασχίζοντας να μείνει γαντζωμένος στην εξουσία, ο κ. Τσίπρας κοροϊδεύει προκλητικά και ασύστολα την χειμάζουσα κοινωνία, “προσμένοντας κάποιο θάμα”, που θα τον διατηρήσει εντός πολιτικού παιγνιδιού. Κάτι σαν “ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται”. Μόνο που ο πρωθυπουργός, είναι πια φαλακρός,. Τα μαλλιά που δείχνει, δεν είναι παρά μια κακόγουστη επικοινωνιακή περούκα...Θέμα ημερών η εθελουσία στην Εθνική Τράπεζα


Θέμα ημερών -δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις να γίνουν εντός του επόμενου διημέρου- είναι, σύμφωνα με πληροφορίες , η έναρξη του προγράμματος εθελούσιας εξόδου για τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο των δράσεων του πλάνου αναδιάρθρωσης για το οποίο έχει δεσμευθεί η διοίκηση της τράπεζας.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και το πρόγραμμα αναμένεται να «τρέξει» για 3 εβδομάδες, με στόχο την αποχώρηση περίπου 1.500 εργαζομένων από τις δραστηριότητες της τράπεζας στην ελληνική αγορά.

Πηγές αναφέρουν ότι το ανώτατο πλαφόν αποζημίωσης θα είναι 180.000 ευρώ, ευθυγραμμισμένο με τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που εφάρμοσαν και οι υπόλοιπες τράπεζες. Θα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι είτε θα μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος άπαξ και να αποχωρήσουν από την τράπεζα, είτε να πάρουν άδεια για 2 ή 3 χρόνια με καταβολή μέρους του μισθού και εν συνεχεία αποχώρηση.

Η διοίκηση της τράπεζας ευελπιστεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα για εθελούσια έξοδο να είναι υψηλή, ωστόσο πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν στο Εuro2day.gr ότι επιτυχία θα θεωρηθεί και η συμμετοχή 1.000 εργαζομένων.

Στο μεταξύ, η διοίκηση αναμένει την απόφαση των εποπτικών αρχών στο αίτημα για άμεση αποπληρωμή των CoCos ύψους 2,03 δισ. ευρώ, τα οποία χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης τον Νοέμβριο του 2015, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το σχέδιο αποχώρησης, όπου κριθεί σκόπιμο, από τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Ομολογία Χουλιαράκη: Το ΔΝΤ απαιτεί μέτρα 4,5 δισ.ευρώ για το 2019


Το ΔΝΤ απαιτεί μέτρα 4,5 δισ.ευρώ για το 2019 παραδέχθηκε μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Αναφερόμενος στην διαπραγμάτευση ο κ. Χουλιαράκης τόνισε χαρακτηριστικά επί λέξει: «Το ΔΝΤ συναρτά την συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα με την προκαταβολική λήψη μέτρων της τάξης 4,5 δισ. για το 2019. Η θέση του ΔΝΤ στηρίζεται στην δική του εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει δυνατότητα να πιάσει πλεόνασμα 3,5%. Το ίδιο εργαλείο που οδηγεί το ΔΝΤ στο να προβλέπει ότι δεν πιάνουμε το πλεόνασμα, το οδήγησε να κάνει λάθος στα πλεονάσματα και για το 2015 και για το 2016. Η κυβέρνηση με ψυχραιμία και σοβαρότητα οικοδομεί συμμαχίες στην Ευρώπη και αξιοποιεί τα ρήγματα».

Τι είπε για ανάπτυξη και έσοδα

«Η ύφεση τελείωσε το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και τώρα ο τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης είναι 1,8%» τόνισε ο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι «για τέταρτο συνεχόμενο μήνα η εισροή καταθέσεων ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ και μάλιστα σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, που δείχνουν μακροχρόνια εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία».


Ακόμη ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε ότι μόνο τα ελληνικά επιτόκια μειώθηκαν μετά την εκλογή Τραμπ.

Ο Γ. Χουλιαράκης προειδοποίησε ότι οι περικοπές δαπανών της τάξης των 4,2 δισ. ευρώ που υπόσχεται η Ν.Δ. ή θα ρίξουν την οικονομία σε νέα ύφεση ή θα σημαίνουν μείωση μισθών και συντάξεων.

Μέσα στον επόμενο χρόνο ο στόχος είναι η χώρα να είναι σε θέση να δανείζεται μόνη της από τις αγορές και το 2018 να βγει από την επιτροπεία, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι ο δεύτερος στόχος είναι υπάρξει έμφαση στην καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας και γι’ αυτό δίνονται 1,250 δισ. ευρώ για κοινωνικές δαπάνες και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Ακόμη είπε ότι το 2017 θα υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος αφενός με την μείωση δαπανών στα υπουργεία και αφετέρου με την ευρύτερη χρήση πλαστικού χρήματος.
Όχι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν είναι οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας


Ας υποθέσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν σχεδιάζει εκλογές κι ότι υπάρχει πράγματι ο δημοσιονομικός χώρος για ένα πακέτο κοινωνικών παροχών προς τον ταλαιπωρημένο ελληνικό λαό. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τους χαμηλοσυνταξιούχους;

Η προσωπική μου απάντηση είναι σαφής: όχι. Μπορεί να είναι οι παππούδες μας, οι γονείς μας, οι νονοί μας, οι θείοι μας ή γείτονες μας αλλά όχι, δεν είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι αυτοί που υποφέρουν σήμερα περισσότερο στην Ελλάδα.

Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται χαμηλοσυνταξιούχος κάποιος με σύνταξη 850 ευρώ στη χώρα που ο κατώτατος μισθός του ανειδίκευτου εργάτη είναι 586,08 ευρώ μικτά. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα με 1.111.490 ανέργους να παίρνουν προτεραιότητα οι συνταξιούχοι, όπως κάποτε επί Σαμαρά εξίσου παράλογα είχαν πάρει προτεραιότητα οι ένστολοι. Μεταξύ κάποιου που έχει κάποιο, έστω χαμηλό, εισόδημα και κάποιου που δεν έχει καθόλου, δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς από τον πρώτον.

Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 3.690.168 απασχολούμενοι κι αυτοί σηκώνουν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος για όλη την υπόλοιπη χώρα. Αν δεν αυξηθεί ο αριθμός τους, αν δεν θα αυξηθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, τότε οι συντάξεις θα κοπούν ξανά και ξανά, όσα ψέματα κι αν αραδιάσει το πολιτικό σύστημα.


Στηρίξτε την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, όχι βραχυπρόθεσμα και πρόσκαιρα τους συνταξιούχους. Όχι ξανά το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό, όχι το παρόν των κομματικών πελατών πάνω από το συμφέρον των μελλοντικών γενεών.      
25 χρόνια από τη Σύνοδο του Μάαστριχτ -Υπό τη σκιά του ευρωσκεπτικισμού η επέτειος


Είκοσι πέντε χρόνια μετά τη σύνοδο του Μάαστριχτ, που έθεσε τις βάσεις για το ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει σήμερα λιτά και υπό τη σκιά του ευρωσκεπτικισμού τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς και ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο «κύριος Ευρώ», θα συναντηθούν στο Μάαστριχτ, μια ειδυλλιακή πόλη στη νότια Ολλανδία για μια σύνοδο προς τιμή της 25ης επετείου.

«Έπειτα από αυτή της Ρώμης, η Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν η πιο σημαντική στην ιστορία της ΕΕ», σύμφωνα με τον Γιούνκερ, που είναι ο μοναδικός από τους συμμετέχοντες στη σύνοδο του Μάαστριχτ που είναι ακόμη πολιτικά ενεργός. Τότε ήταν υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1991 οι επικεφαλής των κρατών και των κυβερνήσεων δώδεκα ευρωπαϊκών χωρών συμφώνησαν να μετατρέψουν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα σε Ένωση.

Η συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπεγράφη δύο μήνες αργότερα στις 7 Φεβρουαρίου 1992 επικυρώθηκε αμέσως μέσω δημοψηφίσματος στη Γαλλίας, ενώ οι Δανοί αρχικά την απέρριψαν για να τη δεχθούν αφού η Κοπεγχάγη ζήτησε και έλαβε κάποιες ρήτρες εξαίρεσης. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993.

Στη διάρκεια της συνόδου του Μάαστριχτ οι ηγέτες των δώδεκα ευρωπαϊκών κρατών παρουσίασαν τις ριζοσπαστικά νέες φιλοδοξίες τους, ξεπερνώντας κατά πολύ το αρχικό σχέδιο της ΕΟΚ του 1957, η οποία δημιούργησε μια «κοινή αγορά» προκειμένου να προωθήσει τη συμφιλίωση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε αυτή την ολλανδική πόλη, που είναι κοντά στο Βέλγιο και τη Γερμανία, οι δώδεκα ηγέτες δημιούργησαν μια ένωση που θα αποκτούσε ένα κοινό νόμισμα και, βάσει τουλάχιστον των φιλοδοξιών τους, επίσης μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, αλλά και κοινή αστυνομία και άμυνα.

Όμως αμέσως αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι δεν είχαν όλοι το ίδιο όραμα για το μέλλον, αρχής γενομένης από τη Βρετανία, η οποία αμέσως έλαβε «ειδικό καθεστώς» και 25 χρόνια αργότερα ετοιμάζεται επισήμως να αποχωρήσει από την ΕΕ.

«Η συνθήκη σίγουρα δεν ήταν τέλεια. Ήταν το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ 12 χωρών μελών, στον πιο μικρό κοινό παρονομαστή στον οποίο κατάφεραν να συμφωνήσουν», θυμάται ο Τζούλιαν Ράπολντ ειδικός του γερμανικού ινστιτούτου ερευνών DGAP.

Σε συνομιλία του με τους Ολλανδούς οικοδεσπότες της σημερινής συνόδου ο Γιούνκερ παραδέχθηκε ότι «συνεχίζω να μετανιώνω για το γεγονός ότι δεν εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας για να πετύχουμε έναν πραγματικό συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών μας».

Σύμφωνα με τον Γιούνκερ, ο οποίος γιορτάζει σήμερα τα 62 γενέθλιά του, αυτό είναι το βασικό ελάττωμα της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

«Εφόσον έχουμε κοινό νόμισμα, το μέλλον μας είναι αλληλένδετο και κατά συνέπεια πρέπει να συντονίσουμε, αν όχι να εναρμονίσουμε, τις διαφορετικές πλευρές της εθνικής μας πολιτικής. Δεν το κάναμε τότε και εξακολουθούμε να πάσχουμε από αυτή την αδυναμία», παραδέχθηκε ο ίδιος.

Το ξέσπασμα της τραπεζικής κρίσης του 2007-2008, που γρήγορα μετατράπηκε στις αρχές του 2010 σε κρίση χρέους των κρατών και κρίση του ευρώ προτού διαχυθεί σε όλη την οικονομία, έφερε στο φως τις ανεπάρκειες της νομισματικής ένωσης, λιγότερα από δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία των πρώτων ευρώ.

«Το ερώτημα πια δεν είναι “Θα εμβαθύνουμε την ευρωζώνη;”, αλλά το πώς θα την εμβαθύνουμε», υπογράμμισε ο Ράπολντ.

Και εδώ ακριβώς είναι που τα πράγματα περιπλέκονται: Οι Γερμανοί επιθυμούν πάνω απ’ όλα την ενίσχυση των ελέγχων στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και οι Γάλλοι επιμένουν στη μεγαλύτερη ενσωμάτωση και τάσσονται υπέρ της επανέναρξης της οικονομίας μέσω των δαπανών.

Όμως με τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις που αναμένεται να διεξαχθούν και στις δύο αυτές χώρες το 2017, το Βερολίνο και το Παρίσι κινδυνεύουν να αναβάλουν για αργότερα το μεγάλο αυτό έργο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

      

Πικρός… καφές από την Πρωτοχρονιά: Αύξηση έως 25%


Τα προσδοκώμενα από το υπ. Οικονομικών έσοδα ανέρχονται σε 62 εκατ. ευρώ αλλά η αγορά βλέπει ως πιθανότερο σενάριο την άνθηση του παράνομου εμπορίου και της φοροδιαφυγής

Τον καφέ της… παρηγοριάς θα πίνουμε από την Πρωτοχρονιά του 2017 λόγω της κλιμακούμενης, ανάλογα με την κατηγορία, αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Είτε τον αγοράσετε από το σούπερ μάρκετ, είτε τον πιείτε στην καφετέρια η αύξηση είναι δεδομένη, αφού η κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο προκειμένου να κλείσει τα δημοσιονομικά μέτρα της πρώτης αξιολόγησης ψήφισε -μεταξύ άλλων- και την επιβολή του συγκεκριμένου φόριου.

Όπως αναφέρουν τα «Νέα», ο ΕΦΚ κατά την εισαγωγή του προϊόντος με ταρίφα 2 έως 4 ευρώ ανά κιλό, μεταφράζεται, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε αντιμήσεις 10 λεπτών ανά σερβιριζόμενο καφέ σε καταστήματα εστίασης και κατά 25% στην τιμή λιανικής στο ράφι. Στον ωμό, μη καβουρδισμένο καφέ ο φόρος είναι δύο ευρώ ανά κιλό, στον καβουρδισμένο αυξάνεται σε τρία ευρώ και για τον στιγμιαίο καφέ καθώς και τα παρασκευάσματα από εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ ο φόρος είναι τέσσερα ευρώ ανά κιλό.


Τα προσδοκώμενα από το υπ. Οικονομικών έσοδα ανέρχονται σε 62 εκατ. ευρώ αλλά η αγορά βλέπει ως πιθανότερο σενάριο την άνθηση του παράνομου εμπορίου και της φοροδιαφυγής.    Στον Αρειο Πάγο η Γεννηματά: «Ανήθικη και βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς μου»


«Η ανήθικη και βάναυση προσβολή της προσωπικότητας μου, μέσα από το έντυπο των κκ. Καλογρίτσα-Βαξεβάνη, είναι μια επίθεση που ξεπερνάει κατά πολύ το πρόσωπο μου και την οικογένεια μου».

Τα παραπάνω τόνισε η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης μετά τη συνάντησή της με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, τονίζοντας ότι «όσο βαθειά και αν ψάξουν, δεν υπάρχει τίποτα που θα σπιλώσει το όνομα Γεννηματάς».

«Πρόκειται όμως για μία απροκάλυπτη σκευωρία που πλήττει την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, με σκευωρούς ανθρώπους που συστηματικά αναλαμβάνουν τέτοιους ρόλους», συνέχισε η κ. Γεννηματά εξηγώντας ότι επισκέφθηκε την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, «γιατί οι λασπολόγοι επικαλούνται συνομιλία με δικαστικούς λειτουργούς. Κι’ αυτό δημιουργεί από την πλευρά τους την υπόνοια εμπλοκής δικαστικών λειτουργών στη σκευωρία αυτή. Γι’ αυτό και ζήτησα από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να λάβει άμεσα μέτρα και ενέργειες, ώστε να διαφυλάξει το κύρος της δικαιοσύνης και των θεσμών».


«Στο φως όλα! Έτσι απαντάμε στο σκοτάδι», κατέληξε στη δήλωσή της η κ. Γεννηματά.   Η Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης ΤσίπραΠολύς ντόρος έγινε τελευταία για τα επεισόδια που ξέσπασαν στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την θλιβερή επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Γενικά όμως οι τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες καθώς ανάλογες σκηνές είχαμε ζήσει και στο εορταστικό τριήμερο Obama-Πολυτεχνείου, στα μέσα Νοεμβρίου. Φυσικά, κατανοώ την οργή πολλών Αθηναίων απέναντι στους κουκουλοφόρους. Για πολλοστή φορά οι δρόμοι έκλεισαν και δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες καταστράφηκαν. Αυτό όμως που με εκπλήσσει είναι η επίθεση που κάνουν ορισμένοι στην κυβέρνησή μας, κατηγορώντας την για αδράνεια.

Μα καλά, τόσο αχάριστοι είσαστε; Ένα, ΕΝΑ καλό πράγμα έχει καταφέρει ο Τσίπρας αυτά τα δυο χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία: Τα επεισόδια (όπως και οι πορείες) έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί. Θυμάστε τι συνέβαινε επί "σαμαροβενιζέλων"; Το κέντρο κλειστό δυο φορές την ημέρα, με μια από τις δύο πορείες να καταλήγει σταθερά σε επεισόδια. Για να συμβούν όλα αυτά πλέον πρέπει να έρθει στη χώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ!

Που πήγαν άραγε όλα εκείνα τα "οργισμένα" νιάτα; Εδώ κοτζαμάν μνημόνιο ψηφίστηκε χωρίς να ανοίξει μύτη. Η μόνη βία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε μόνιμη βάση είναι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό φταίει για όλα.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις απεργίες. Επί "σαμαροβενιζέλων" δε λειτουργούσε τίποτα. Για ημέρες. Για εβδομάδες. Τώρα έχουμε μια απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ανά τρίμηνο. Και αν. Α, και κάτι δίωρες στάσεις εργασίας στα ΜΜΜ. Μια εκ των οποίων είχε συμπέσει με την διαδήλωση "Παραιτηθείτε" στο Σύνταγμα. Για δες κάτι συμπτώσεις βρε παιδί μου...

Όλα αυτά φυσικά είναι αποτέλεσμα της φιλολαϊκής πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό εξαφανίστηκαν οι κουκουλοφόροι. Τι λόγους έχουν πια να διαμαρτύρονται; Γι' αυτό ηρέμησε η Εργατιά. Τι παραπάνω θέλει πια;

Βέβαια, βγαίνουν κάτι φιλελέδες και υποστηρίζουν (άκουσον άκουσον) πως τους κουκουλοφόρους τους έβαζε ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό εξαφανίστηκαν όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Τσίπρας. Λένε επίσης, οι γερμανοτσολιάδες αυτοί, πως ο ΣΥΡΙΖΑ ελέγχει τους περισσότερους μεγαλοσυνδικαλιστές οι οποίοι τον στηρίζουν και τον υπηρετούν τυφλά, αδιαφορώντας για τα δικαιώματα των εργαζομένων.


Ας λένε... Τους πονάει φαίνεται που η Ελλάδα και η Ευρώπη αλλάζουν.  

Citigroup: Ελάχιστη η ελάφρυνση του χρέους στην Ελλάδα


Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που αποφάσισε το Eurogroup θα οδηγήσουν σε μικρή ενίσχυσή του τα επόμενα δέκα χρόνια, εκτιμά η Citigroup. Κάποια μείωση θα υπάρξει μετά το 2030.

Μετά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας κατά τους επόμενους 12-18 μήνες η ελάφρυνση στο χρέος είναι ελάχιστη και δεν αλλάζει η βιωσιμότητα του, επισημαίνει η Citigroup.

Οι εκτιμήσεις του διεθνούς οίκου αναφέρουν ότι τα μέτρα θα μειώσουν το ελληνικό ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ κατά περίπου 20% και τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN) κατά περίπου 5% ως το 2060.

Το κόστος των ενεργειών που αποφασίστηκαν θα επιβαρύνει τη χώρα και θα αυξήσει ελαφρώς το δημόσιο χρέος και τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες τα επόμενα 10 χρόνια περίπου και θα αρχίσει να παράγει οφέλη μόνο μετά το 2030, ισχυρίζεται η αμερικανική τράπεζα. Η μόνη απώλεια των πιστωτών είναι η παραίτηση τους από την αύξηση του επιτοκίου κατά 2% σε δάνεια αξίας 11,3 δισ. ευρώ για το 2017 και το κόστος ανέρχεται 220 εκατ. ευρώ, εξηγεί η Citi.

Η Citigroup σημειώνει ότι στο βασικό σενάριο του ΔΝΤ, ο δείκτης δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ αυξάνεται σε 250% από το 2060. Ως εκ τούτου, η μείωση 20% είναι απίθανο να κάνει μεγάλη διαφορά στη βιωσιμότητα του χρέους.

Παράλληλα, η Citigroup επισημαίνει ότι οι πιστωτές δεν έκαναν καμία περαιτέρω δέσμευση για την αναδιάρθρωση του μεσοπρόθεσμου χρέους, κλείνοντας ουσιαστικά τις συνομιλίες για την ελάφρυνση του χρέους, κατά πάσα πιθανότητα μετά τις γερμανικές εκλογές το φθινόπωρο του 2017 ή και ενδεχομένως μέχρι τα μέσα του 2018, όταν τελειώνει το τρίτο πρόγραμμα.

Αυτή η μείωση του χρέους είναι ελάχιστη σε σύγκριση με αυτές που έλαβαν χώρα το 2011-2012 όπου έγιναν επεκτάσεις στις λήξεις πολλών ετών, μειώσεις των επιτοκίων και δόθηκαν περίοδοι χάριτος στις πληρωμές τόκων, επισημαίνει η τράπεζα.

Ταυτόχρονα, η Citi εκτιμάει ότι εκτός από τις λίγες παραχωρήσεις που δόθηκαν στην Ελλάδα, αρκετά θέματα έμειναν άλυτα:

1) Στη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος έγινε σαφές ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά και πλέον είναι πιθανό η αξιολόγηση να καθυστερήσει. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας που απαιτείται στη δεύτερη αναθεώρηση είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη από την κυβέρνηση.

2) Τα πρωτογενή πλεόνασμα για μετά το 2018 εκ νέου επιβεβαιώθηκαν στο 3,5% του ΑΕΠ - οικονομικά και πολιτικά μη βιώσιμο - κατά την άποψή μας, την άποψη του ΔΝΤ, της Τράπεζας της Ελλάδος και, ενδεχομένως, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό απαιτεί περισσότερη λιτότητα από την Ελλάδα και μετά το 2018, γεγονός που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν είναι έτοιμη να υιοθετήσει.

3) Παραμένει αβέβαιο αν το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο τρίτο πακέτο διάσωσης – στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για τη Γερμανία να συνεχίσει να δανείζει την Ελλάδα.

Η Citigroup τονίζει ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι μπορεί να αυξηθούν και πάλι. Όλες αυτές οι αποφάσεις είναι αλληλένδετες και επηρεάζουν τη δυνατότητα ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και την ενδεχόμενη επιστροφή της χώρας στην αγορά ομολόγων. “Φαίνεται ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη από τους πιστωτές να κάνουν οποιαδήποτε νέα παραχώρηση προς την Ελλάδα.

Το ΔΝΤ στο παρελθόν έκανε το συμβιβασμό στις διαπραγματεύσεις και δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά”, σημειώνει η Citigroup. “Αλλά ακόμη και χωρίς το ΔΝΤ να εμπλέκεται και ακόμη και με μια θετική ανάλυση στη βιωσιμότητα του χρέους, αμφιβάλλουμε αν τα ελληνικά ομόλογα μπορεί να συμμετέχουν στην ποσοτική χαλάρωση.

Επίσης, οι πολύ λίγες παραχωρήσεις στην ελάφρυνση του χρέους και στους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, πιθανότατα θα διαβρώσουν περαιτέρω τη στήριξη για στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Αυτό θα μπορούσε να προσθέσει την Ελλάδα στη λίστα των πολιτικών κινδύνων της Ε.Ε. το 2017”, καταλήγει η Citigroup.  

Αυστηρό μήνυμα από ESM και Κομισιόν για τις εξαγγελίες Τσίπρα


Σαφές μήνυμα ότι η Αθήνα υποχρεούται να συμφωνεί προκαταβολικά με τους θεσμούς πριν μοιράσει το πλεόνασμα του… πλεονάσματος, έστειλε η Κομισιόν. Θα προηγηθεί διαβούλευση με τους θεσμούς πριν τις επόμενες κινήσεις.

Η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη το διάγγελμα του Έλληνα πρωθυπουργού και τη δέσμευσή του να παραμείνει πιστός στους στόχους του προγράμματος, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Ανίκα Μπράιτχαρντ.

Σημείωσε ότι η Κομισιόν έχει πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί στα ελληνικά νησιά από το προσφυγικό και δουλεύει ενεργά με τις ελληνικές αρχές για να περιορίσει το βάρος.

Η Κομισιόν είναι πρόθυμη να εξετάσει τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς για το πώς μπορεί να γίνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του MoU, συμπλήρωσε.

Παράλληλα όμως έστειλε και σαφές μήνυμα. «Πρέπει να θυμίσω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει σαφείς δεσμεύσεις για προκαταβολικές συζητήσεις γύρω από το πρόγραμμα και δεσμεύσεις για το πώς θα γίνεται ο χειρισμός περιπτώσεων υπεραπόδοσης στους συμφωνημένους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος.
Η Κομισιόν θα συζητήσει τα επόμενα βήματα με τους άλλους θεσμούς».

Απαντώντας σε ερώτηση, δήλωσε ότι η Κομισιόν δεν ήξερε τις λεπτομέρειες και θα πρέπει να εξεταστούν πριν γίνουν περισσότερες δηλώσεις ή γίνουν περαιτέρω κινήσεις.

Ρέγκλινγκ: Εγείρονται ερωτηματικά
Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ESM κράτησε σαφείς αποστάσεις. Σύμφωνα με το Reuters, μιλώντας από το Ελσίγκι δήλωσε πως «περιμένω (η Ελλάδα) να μπορέσει να επιστρέψει στις αγορές  πολύ πριν το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

«Υπό αυτό το πρίσμα, οι ανακοινώσεις που έγιναν χθες το βράδυ από τον Ελληνα πρωθυπουργό χωρίς διαβούλευση με τους Θεσμούς εγείρουν μια σειρά από ερωτήματα».

Τζανακόπουλος: Δεν παγώνουν οι εξαγγελίες Τσίπρα
Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος υπογράμμιζε νωρίτερα ότι η 13η σύνταξη που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός δεν επηρεάζει τους στόχους του προγράμματος και δεν πρόκειται να «παγώσει».

Μιλώντας στο Star, o κ. Τζανακόπουλος εμφανίστηκε βέβαιος πως το μέτρο δεν πρόκειται να ανατραπεί, παρά τις αντιδράσεις και το γεγονός πως ελήφθη χωρίς να το γνωρίζουν οι δανειστές, ενώ δεν δίστασε να εκτιμήσει πως αναλόγως με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τότε αυτό θα μπορούσε να παγιωθεί και να δίνεται ετησίως.

Αφορά κυρίως στους χαμηλοσυνταξιούχους, εκείνους που παίρνουν 100 και 200 ευρώ σύνταξη, όπως είναι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, είπε, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το εάν νέες ενδεχόμενες περικοπές στο άμεσο μέλλον θα αφορούν τους συνταξιούχους των 1.000 ευρώ, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα του περάσει του ΔΝΤ» και άρα αποκλείονται νέα μέτρα.


Σε όλους τους τόνους έχουμε δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε μέτρα 4,2 δισ ευρώ, αυτό που ζητάει το ΔΝΤ, δηλαδή μέτρα μετά την λήξη του προγράμματος, συμπλήρωσε και τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω σε αυτό». 
Λεφτά (υπάρχουν) και ψέματα…

To έργο το έχουμε ξαναδεί. Αυτά που δίνει σήμερα ο Τσίπρας τα έχουν δώσει και προκάτοχοί του. Η συνέχεια ήταν δραματική...Κάθε βοήθεια σε ανθρώπους που (καταφέρνουν να) ζουν με λιγότερα από 800 ευρώ δεν μπορεί παρά να είναι καλοδεχούμενη. Δεν μπορεί να υπάρχει αντίρρηση επ’ αυτού. Αρκεί να μην τους αφαιρεθούν πολλαπλασίως στη συνέχεια.

Διότι το έργο που παίζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το έχουμε ξαναδεί. Δεν πρωτοτυπεί. «Κοινωνικό μέρισμα» είχαν μοιράσει και άλλοι πρωθυπουργοί στο πρόσφατο παρελθόν. Όμως, τη μια φορά επρόκειτο για άφρονα ενέργεια, αφού ακολούθησαν δραματικές εξελίξεις και την άλλη δεν ήταν αρκετό για να σώσει τον διανομέα από τον εκλογικό καταποντισμό.

Θυμίζουμε:

Στα τέλη του 2009 κι ενώ η χώρα βάδιζε προς τη χρεοκοπία, ο Γιώργος Παπανδρέου διακήρυττε «τηρούμε τις δεσμεύσεις μας». Και η κυβέρνησή του μοίρασε το περίφημο «επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης»: ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε δυόμισι εκατομμύρια νοικοκυριά (εδώ). Αυτά που ακολούθησαν είναι γνωστά.

Στις αρχές του 2014, ο Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωσε τη διανομή 500 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα εκατομμύριο Ελληνες (εδώ). Ο κ. Τσίπρας είχε μιλήσει τότε για «ψίχουλα» και «βαθιά ανήθικη πράξη» (εδώ).

Ο κ. Τσίπρας ανακοινώνει σήμερα την παροχή 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 1.600.000 συνταξιούχους. Αν σκοπεύει να προκηρύξει σύντομα εκλογές, ισχύουν απολύτως τα περί «εξαγοράς ψήφων», όπως ο ίδιος έλεγε το 2014. Και- προσοχή- οι προκάτοχοί του δεν διασώθηκαν από τέτοιες παροχές.

Το χειρότερο, όμως, δεν είναι όλα αυτά. Είναι το ψέμα που τα συνοδεύει. Ισχυρίστηκε ότι «διανύουμε τα τελευταία δύσκολα μέτρα ενός δύσκολου μαραθώνιου». Πρόκειται για συνειδητό ψεύδος, δια του οποίου επιχειρεί να καλλιεργήσει την ψευδαίσθηση ότι τα δύσκολα τελειώνουν. Ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι η πραγματικότητα είναι ζοφερή και θα παραμείνει έτσι για πολλά χρόνια.

Ο κ. Τσίπρας έχει διαστρέψει δυο φορές την πραγματικότητα με (εκλογική)επιτυχία το 2015. Τώρα επιχειρεί να τη διαστρέψει άλλη μια φορά, μοιράζοντας τα δικά του «ψίχουλα» και υποσχόμενος το τέλος των δυσκολιών.

Αλλά, ως συνήθως, «η εσχάτη πλάνη (είναι) χείρων της πρώτης».  

Τα 3 σενάρια για την Ιταλία: Οικουμενική κυβέρνηση, χωρίς τεχνοκράτες και... Ρέντσι


Ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα ξεκίνησε, την Πέμπτη, τις συνομιλίες με πολιτικούς ηγέτες προς αναζήτηση διεξόδου από την πολιτική κρίση, μετά την παραίτηση του Ματέο Ρέντσι.

Ο κ. Ματαρέλα συναντήθηκε με την πρόεδρο της βουλής Λάουρα Μπολτρίνι, τον πρόεδρο της γερουσίας Πιέτρο Γκράσσο και τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Κανένας από τους τρεις, εξερχόμενος του προεδρικού μεγάρου, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Την Παρασκευή, ο Ιταλός πρόεδρος θα συναντήσει τους εκπροσώπους των μικρότερων πολιτικών δυνάμεων και το Σάββατο τις αντιπροσωπείες της Φόρτσα Ιτάλια, των Πέντε Αστέρων και του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την La Republica, τα σενάρια για το πολιτικό μέλλον της Ιταλίας είναι: είτε σχηματισμός κυβέρνησης ευρείας συναίνεσης, είτε κυβέρνηση χωρίς τεχνοκράτες, είτε σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον Ματέο Ρέντσι

Στο πρώτο σενάριο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μίας κυβέρνησης που θα συμμετάσχουν το Δημοκρατικό Κόμμα και η Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Η συγκεκριμένη επιλογή πιθανότατα να ναυαγήσει, καθώς το σχήμα πιθανότατα δεν θα λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης από την αντιπολίτευση.Στο δεύτερο σενάριο, ο Σέρτσιο Ματαρέλα αναμένεται να επιλέξει ανάμεσα  στον υπουργό Οικονομικών, Πιερ Κάρλο Πάντοαν, τον υπουργό Εξωτερικών, Πάολο Τζεντιλόνι ή τον πρόεδρο της Γερουσίας, Πιέτρο Γκράσο, οι οποίοι θα χρειαστούν συναίνεση για να προχωρήσουν στην αναθεώρηση του εκλογικού νόμου.

Στο τρίτο και επικρατέστερο σενάριο, ο Ματέο αναλαμβάνει και πάλι τα ηνία της χώρας, κάτι που ο ίδιος, ωστόσο, έχει απορρίψει. Βέβαια, οι ισχυρές πιέσεις που θα δεχθεί από τον Ιταλό πρόεδρο αναμένεται να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Republica, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σύσταση της νέας κυβέρνησης, ή η όποια άλλη απόφαση του προέδρου Ματαρέλα θα έχει ανακοινωθεί πριν από τις 15 Δεκεμβρίου ώστε να μην εκπροσωπηθεί η Ιταλία από μια υπηρεσιακή κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο που θα γίνει σε μια εβδομάδα.

Αν όμως χρειασθεί και δεύτερη σειρά διαβουλεύσεων, μπορεί να μεταβεί για μια ακόμη φορά στις Βρυξέλλες ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι.

Ποιοι χαμηλοσυνταξιούχοι και πώς θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση


Σε 1,6 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχους, με σύνταξη έως 850 ευρώ, θα διανεμηθεί το έκτακτο επίδομα συνολικού ύψους 617 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση εσόδων το 2016.

Το ποσοστό των δικαιούχων αντιστοιχεί σε 60,32% του συνόλου των συνταξιούχων. Η διανομή της έκτακτης επιδότησης θα γίνει από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή το επίδομα θα είναι υψηλότερο για τις πιο χαμηλές συντάξεις και θα μειώνεται όσο ανεβαίνει η σύνταξη.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερο από 300 ευρώ. Τα ποσά θα πιστωθούν στους δικαιούχους στις 22 Δεκεμβρίου, μαζί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου.

Αναλυτικά:

Από 500 έως 830 ευρώ θα λάβει περίπου το 10% των συνταξιούχων (περίπου 270 χιλιάδες συνταξιούχοι).
Από 300 έως 500 ευρώ θα λάβει περίπου το 20% των συνταξιούχων (περίπου 570 χιλιάδες συνταξιούχοι).
300 ευρώ θα λάβει περίπου το 30% των συνταξιούχων (περίπου 750 χιλιάδες συνταξιούχοι).
«Υψηλότερο από το ΕΚΑΣ»


Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως «το ποσό που θα διανεμηθεί είναι 4,7 φορές μεγαλύτερο από το ποσό του ΕΚΑΣ που περικόπηκε το 2016».