Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

«Φρακάρουν» οι ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Μειώνεται ο αριθμός τους, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο ρυθμός αθέτησης. Πάνω από 700 εκατ. ευρώ τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση. Μέσω διαγραφών η επίτευξη του τριμηνιαίου στόχου για τη μείωση των NPEs. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία α' τριμήνου.Ανησυχητικά σήματα, ως προς τον ρυθμό των νέων ρυθμίσεων και την αποτελεσματικότητα όσων έχουν διενεργηθεί κατά τους προηγούμενους μήνες, στέλνουν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου των εγχώριων τραπεζών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσαν Πειραιώς, Εθνική και Eurobank, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν το α' τρίμηνο του έτους σχεδόν κατά 700 εκατ. ευρώ, ανακόπτοντας την πορεία μείωσης ή επιβράδυνσης που είχε καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες.

Τα αναλυτικά στοιχεία, που έδωσε η Πειραιώς, είναι ενδεικτικά της επιδείνωσης. Δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ σταμάτησαν να εξυπηρετούνται στο α' τρίμηνο, ενώ το ίδιο διάστημα, δάνεια ύψους 1,1 δισ. ευρώ ρυθμίστηκαν και σταμάτησαν να περιλαμβάνονται στα μη εξυπηρετούμενα.

Αντίστοιχα στοιχεία δεν έχουν δοθεί από Εθνική και Eurobank, εκτιμάται, όμως, ότι τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, υπερκαλύπτοντας τις ανακτήσεις προβληματικών δανείων κατά 700 εκατ. ευρώ.

Περίπου το 80% της παραπάνω αύξησης προήλθε από ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία, λόγω της αβεβαιότητας ή της αδυναμίας των δανειοληπτών, σταμάτησαν να εξυπηρετούνται. Έτσι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα επηρεάστηκαν σε μικρό βαθμό, το δε απόθεμά τους μειώθηκε κατά 1,12 δισ. ευρώ, χάρη σε ισόποσες διαγραφές. 

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι υποχώρησε σημαντικά, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ο ρυθμός σύναψης νέων ρυθμίσεων, εξέλιξη που προβληματίζει τις τράπεζες, ιδιαίτερα όσον αφορά στη συμπεριφορά δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια.

Διαγραφές 700 εκατ. από Πειραιώς
Η τράπεζα εμφάνισε οριακή αύξηση των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (70 εκατ. ευρώ) στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, πήρε όμως διαγραφές 700 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το απόθεμά τους, να μειωθεί κατά 640 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω επίδοση, σε συνδυασμό με τη βελτίωση συνθηκών και προσδοκιών, οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο φετινός στόχος μείωσης στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures-NPEs) θα επιτευχθεί χωρίς προβλήματα.

Δυσκολότερη είναι η κατάσταση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων, μετά από πτώση τεσσάρων συνεχόμενων τριμήνων, αυξήθηκε κατά 400 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, επηρεασμένος αρνητικά από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Ρόλο στην αύξηση των νέων καθυστερήσεων έπαιξαν και τα δάνεια δύο εταιρειών που συγκαταλέγονται στους μεγάλους πελάτες της Πειραιώς. Πρόκειται για επιχειρήσεις για τις οποίες η τράπεζα αποφάσισε να ακολουθήσει πιο αυστηρή προσέγγιση.

Eurobank: Με διαγραφές 200 εκατ. μείωσε τα κόκκινα δάνεια
Οι αυξημένες διαγραφές δανειακών απαιτήσεων, ύψους 204 εκατ. ευρώ, συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Eurobank, κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Χάρη στις παραπάνω διαγραφές, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 290 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο.

Στον αντίποδα, ο ρυθμός εξυγίανσης από ρυθμισμένα δάνεια επιδεινώθηκε, λόγω και της αβεβαιότητας που κυριάρχησε στους πρώτους μήνες του έτους.

Σύμφωνα με την τράπεζα, περίπου το 80% των νέων δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών οφείλεται στο γεγονός ότι σταμάτησαν να εξυπηρετούνται ρυθμισμένα δάνεια. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου σε 154 εκατ. ευρώ.

Καλύτερες επιδόσεις από την Εθνική
Η Εθνική, από την πλευρά της, μείωσε το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 200 εκατ. ευρώ, χάρη σε ισόποσες διαγραφές δανείων. Διεύρυνε, έτσι, στα 700 εκατ. ευρώ την υπεραπόδοσή της έναντι των στόχων του προγράμματος.

Για πρώτη φορά, όμως, μετά από αρκετά τρίμηνα, η τράπεζα δεν έδωσε στοιχεία εξέλιξης του ρυθμού των νέων ρυθμίσεων, γεγονός που δικαιολογείται από το πάγωμα που προκάλεσε η αβεβαιότητα του α' τριμήνου.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 139 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτών (σ.σ. περίπου 70 εκατ.) προήλθε από την επανεξέταση δανείων, τα οποία είχαν καταστεί ενήμερα μετά από ρύθμιση, αλλά δεν πληρούσαν τις νέες αυστηρότερες προδιαγραφές που έθεσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority - EBA).

Πρόκειται, κυρίως, για στεγαστικά δάνεια τα οποία είχαν ρυθμισθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η καταβολή των ως τώρα δόσεων να μη συμπεριλαμβάνει αποπληρωμή κεφαλαίου.


Χρήστος Κίτσιος

euro2day.gr 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου